Top 6 sourcingsfouten

Home > Top 6 sourcingsfouten
Strategische missers hebben hoge prijs
1.

De ‘short’ shortlist Menige shortlist wordt op basis van willekeur opgesteld. Maar al te vaak betreft het bijvoor beeld een lijst met alleen bestaande leveran ciers. Een willekeurig opgestelde shortlist resulteert in offertes met niet-passende oplos singen, in boven-marktconforme kosten en in langdurige transities. Voorbeelden zijn het af nemen van een internationaal netwerk bij een nationale netwerkaanbieder en het manage ment van een datacenter laten uitvoeren door een telecomaanbieder. Een shortlist behoort aanbieders te bevatten die op hun specialismen zijn geselecteerd. Een onderzoek naar markt partijen en hun aangetoonde competenties had bovenstaande missers kunnen voorkomen

2.

Onbekend maakt onbemind In het verlengde van de voorgaande misser ligt het versturen van een request for proposal naar partijen zonder voorafgaande introductie of kennismaking. Zo’n actie lijkt erg op het plots verkrijgen van een miljoenenerfenis van een onbekende tante: te mooi om waar te zijn. De aanbieder die een kans’ in het verschiet krijgt van een bedrijf of organisatie die niet bekend is, zal de offerteaanvraag dan ook kwalificeren als te mooi om waar te zijn. Het resultaat is dat alleen bestaande leveranciers offertes zullen uitbrengen. Er is daarmee waarschijnlijk sprake van een selffulfilling prophecy ten aanzien van de shortlist: alleen de huidige leveranciers bieden aan Echte marktwerking blijft uit.

3.
6.

Fake news

Wellicht de grootste misser blijkt onder schatting te heten. Op sociale media laat iedereen alleen maar goed nieuws zien. Dat goede nieuws klopt altijd, totdat een sourcingsverantwoordelijke verder kijkt dan zijn gebruikelijke manier van werken en ziet dat een andere sourcingsaanpak een tienmaal beter resultaat oplevert.