Aanbesteding en borging

Optimale.
keuzes.
maken.

Vrijwel alle organisaties vinden aanbesteden en selecteren lastig omdat ze afhankelijk zijn van hun leveranciers en dus moeite hebben met vergelijken

Onze kracht is bedrijven te helpen bij de keuze voor de juiste leveranciers en de beste IT- en telecomoplossingen. BenN Telecomconsulting benchmarkt vrijwel dagelijks en met succes voor uiteenlopende klanten waaronder banken, (landelijke) overheden, zorginstellingen en multinationals. Wij weten al tientallen jaren wat de markt biedt en hoe oplossingen zich ontwikkelen.

Wij hanteren een pragmatisch en solide methode voor onderhandse en Europese aanbestedingen. Ook kunnen we uw lopende contracten evalueren.

Onze ondersteuning:

  • Samen uw sourcing-strategie bepalen
  • RFP’s of bestekken schrijven
  • Inschrijvingen en leveranciers vergelijken en beoordelen
  • Best passende leverancier selecteren
  • Advisering over contracten inclusief borging van contractafspraken

BenN Telecomconsulting helpt de juiste keuzes te maken en omdat wij zo zeker van onze zaak zijn, werken wij vaak met een fixed price.

BenN Telecomconsulting geeft antwoorden op vragen als:

In hoeverre hebben wij marktconforme contracten afgesloten voor datacenternetwerken en telefoniediensten? Welke sourcingstrategie past het beste bij ons? In hoeverre is het voor ons raadzaam om aan te besteden, waarom zouden wij moeten aanbesteden? Welke vorm van Europese aanbesteding zouden wij het best kunnen uitvoeren ter vernieuwing van onze mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie? Uit hoeveel kavels kan onze aanbesteding voor SIP-infrastructuur het beste bestaan? 

Kies ik voor een one-stop-shop leverancier of kies ik de beste telecomleverancier per telecomgebied? Hoe zet ik telecomleveranciers in hun kracht? Tegen welk kostenniveau en welke voorwaarden nemen wij de datanetwerkdiensten op basis van SD-WAN af? Welke eenmalige en welke maandelijkse telecomkosten zijn marktconform? Welk voordeel heeft onze organisatie van benchmarken ten opzichte van reeds geoptimaliseerde omgevingen (zoals BenN dat doet) in plaats van benchmarking op basis van interviews met organisaties, die hun ICT lang niet allemaal verbeterd hebben (zoals grote benchmarkbureaus dat doen)?

Hoe houden wij de kosten voor telefoniediensten laag gedurende de gehele contractperiode? Welke SLA’s passen bij ons? Hoe borgen wij innovatie?

Met welk Pakket van Eisen kunnen wij de beste offertes verwachten? Welke leveringsvoorwaarden kan ik het beste stellen voor de datanetwerkinfrastructuur? Welke contractduur? Waarom moeten de gebruikerseisen uit mijn organisatie aangevuld worden met onafhankelijke kennis van de markt? Is het raadzaam onderhands en exclusief te onderhandelen met de huidige telecomleveranciers?