Telecom implementatie

Home > Telecom implementatie
Samen.
stappen.
zetten.

Veel bedrijven werken momenteel aan hun digitale transformatie. Waarschijnlijk geldt dat ook voor uw bedrijf of organisatie. Als wij u begeleiden, kijken we naar de leveranciers en oplossingen die succesvol kunnen zijn voor uw organisatie.

Alle leveranciers hebben begeleiding nodig want alleen dan zullen ze u optimaal bedienen. Onze ervaring met leveranciersrelaties verbetert uw ‘opdrachtgeverschap’ en helpt om uw leveranciers in hun kracht te zetten. Zo realiseren we succesvolle en tijdige implementaties voor bedrijven in datanetwerken en telefonie. En u bent altijd in control.

Onze ondersteuning:

  • Het borgen van de doelen en keuzes van uw organisatie
  • Contractvorming en ervoor zorgen dat alle keuzes worden opgeleverd volgens contract en planning
  • Zo snel mogelijk de voordelen plukken met een beproefde aanpak
  • Gebruikersacceptatie van nieuwe systemen en mogelijkheden
  • Regie en beheer ontwerpen en daadwerkelijk inrichten
  • Regie en beheer uitvoeren als organisaties hiertoe onvoldoende expertise hebben

En dat u het even weet; wij maken nooit afspraken met leveranciers en we hebben al helemaal geen banden met hen. Wij geloven in echte eigenwijze onafhankelijke consulting

BenN Telecomconsulting geeft antwoorden op vragen als:

Met welk overall-projectplan borgen wij de keuzes uit de telecomvisie, de telecomstrategie en de telecomaanbesteding? Waarom verricht een telecomleverancier niet al het werk, dat voor ons ligt? Wat moeten wij nog zelf doen en hoe? Hoe sluiten wij aan op het deelprojectplan van de leverancier? Welke werkzaamheden moeten wij gerealiseerd hebben, voordat het contract gesloten is? Hoe zorgen wij ervoor dat wij de planning halen, zodat wij zo snel mogelijk realiseren wat de organisatie nodig heeft? In welke streams werken wij om de gecontracteerde kwaliteit, veiligheid, functionaliteit, techniek en kosten te borgen? Hoe zorgen wij ervoor dat wij de planning halen? Welk stakeholdermanagement is nodig? Moeten wij een Stuurgroep vormen, wie zitten daarin, welke taken heeft de Stuurgroep en hoe vaak komen zij bij elkaar? Hoe breng ik spraak op een juiste manier binnen Microsoft Teams? Welke instructie voor gebruikers bieden wij? Welke gebruikersacceptatie beogen wij en hoe beleggen wij dat? Hoe houden wij de kosten onder controle? Hoe voeren wij goed regie? Hoe organiseren wij de regie? Welke regierollen moeten wij invullen? Hoe borgen wij het servicemodel?